• Send us an email

  Thanks!

  Your email was successfully sent. Your enquiry will be dealt with as soon as possible.

  Required fields not completed correctly.

Privacy Reglement

 • Home
 • /Privacy Reglement

Doeleinden van de gegevensverzameling
Talent Bridges helpt jou bij jouw carrièreontwikkeling. Wij stellen alles in het werk om met onze kandidaten en opdrachtgevers een lange termijn relatie op te bouwen. Een van de vereisten voor een goede relatie is vertrouwen. Talent Bridges zorgt er daarom ook voor dat wij jouw privacy beschermen. Wij willen jou dan ook garanderen dat de informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit document worden uitgelicht of waar jij toestemming voor hebt gegeven. Als je opmerkingen hebt over onze diensten in combinatie met jouw privacy kan je contact opnemen via: info@talentbridges.com
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Hieronder vind je een opsomming van de manieren waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verzamelen:

 • Je bezoekt onze website
 • Je geeft ons toestemming via de mail om gebruik te kunnen maken van onze services
 • Je gaat een zakelijke relatie aan met Talent Bridges

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzamelen wij niet zomaar, maar met een reden: door het verzamelen van jouw gegevens kunnen wij jou verder helpen. De onderstaande doeleinden geven de redenen weer waarom wij jou persoonsgegevens verzamelen:

 • Communicatie: om jou te informeren over mogelijk interessante vacatures.
 • Bemiddeling: om ervoor te zorgen dat wij jou een passend aanbod doen beoordelen wij jouw geschiktheid en beschikbaarheid.
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van professionals.
 • Ontwikkeling: wij zijn betrokken bij jouw carrièreontwikkeling. Om deze reden leggen wij eventuele trainingen, opleidingen en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling vast.

 

Welke informatie wordt door ons verzameld en opgeslagen, waarvoor wordt deze informatie gebruikt, en waar dien je op te letten?

Talent Bridges verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie en de DiSC Persoonlijkheidsanalyse. Talent Bridges kan onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken als je professional en/of zakelijke relatie bent van Talent Bridges. Je bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens. Hieronder vind je de gegevens die wij verzamelen en opslaan per doelgroep:

Professional
Als je door Talent Bridges bemiddelt wilt worden, kan Talent Bridges de onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Foto (indien toegevoegd aan het cv of vanuit het LinkedIn profiel geïmporteerd)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 • Gegevens over beschikbaarheid en wensen in een toekomstige functie
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Zakelijke relatie
Talent Bridges verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, contactpersonen bij leveranciers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht

Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?
Talent Bridges kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en leveranciers die namens Talent Bridges diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Recht om de gegevens in je CV te raadplegen, te bewerken en te schrappen:
Zoals vastgesteld is in de AVG heb jij het recht om je gegevens in te zien. Wil je inzage in jouw totalen persoonsgegevensverwerking of wil je jouw gegevens verwijderen? Neem dan contact op via info@talentbridges.com. We helpen je dan zo snel mogelijk.

Rechten op informatie en overige rechten krachtens de Privacywet:
Op grond van de AVG heb je het recht op informatie die wij over jou hebben opgeslagen: in het kort komt dat neer op het recht om jouw gegevens te corrigeren of verwijderen.

Gegevensbeveiliging
Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn gebruiken wij encryptie (SSL) en handmatige veiligheidsprocedures. Je kan zelf controleren of onze SSL encryptie is geactiveerd. Kijk hiervoor naar het sleutelsymbool onderaan je browser en bekijk of de url start met https.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement, stuur dan een e-mail sturen naar info@talentbridges.com. Wij beantwoorden graag jouw vragen.